Doradztwo Podatkowe Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych
Tax advisory - Tax Studies Institute Bulletin


p‐ISSN: 1427‐2008
e‐ISSN: 2449‐7584


logo

ICV 2017: 40.45

 

Miesięcznik Doradztwo Podatkowe Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych znajduje się w wykazie czasopism naukowych z liczbą 4 punktów przyznawanych za publikacje w tym czasopiśmie.

(Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2016 r.)
Miesięcznik Instytutu Studiów Podatkowych jako jedno z nielicznych profesjonalnych czasopism z zakresu podatków i prawa podatkowego, ukazuje się w niezmienionej formie od 23 lat dostarczając najnowszych informacji, autorskich opinii w zakresie kontrowersyjnych zagadnień podatkowych oraz zawsze aktualne akty prawne.

Na jego łamach są poruszane aktualne teoretyczne i praktyczne problemy stanowiące przedmiot zainteresowania tych wszystkich, którzy na co dzień profesjonalnie działają w sferze podatków.

 
koszyk
Księgarnia internetowa

Zapraszamy do zamówienia miesięcznika Doradztwo Podatkowe w ramach specjalnej oferty prenumeraty.

W naszej księgarni istnieje również możliwość zakupu pojedynczych artykułów zamieszczonych w Biuletynie "Doradztwo Podatkowe" 
Księgarnia internetowa
najnowsze-wydanie
Najnowsze wydanie

Biuletyn „Doradztwo podatkowe” 2/2019 :

Raportowanie schematów podatkowych

Luka w koncepcji obowiązkowej podzielonej płatności

Pracownicze plany kapitałowe – nowe obowiązki pracodawcy jako płatnika składek

 
Najnowsze wydanie
wydawnictwa
Wydawnictwa ISP

Oficyna Wydawnicza Instytutu Studiów Podatkowych ma w swoim dorobku ponad 200 książek z zakresu podatków i prawa podatkowego, podręczników, komentarzy i zbiorów ustaw w tym serię wydawniczą „Prawo Podatkowe”.
 
 
Wydawnictwa ISP
 
Serwis Doradztwa Podatkowego

Wydawany w formie elektronicznej Dodatek do Biuletynu „Doradztwo Podatkowe” ukazuje się w każdy poniedziałek i jest bezpłatnie udostępniany dla najszerszego kręgu osób zainteresowanych problematyką podatkową. Serwis w krótkiej i skondensowanej formie wyjaśnia wszystkie istotne problemy podatkowe.

POBIERZ