Doradztwo podatkowe Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych nr 11/2018

Doradztwo podatkowe Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych nr 11/2018

 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

 
Debata „Stosunki polsko-rosyjskie w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości” 4
   
Uroczystość wręczenia Medalu „VIRTUS EST PERFECTA RATIO” im. Księcia Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego – Ministra Skarbu            6
   
Wykład wygłoszony podczas debaty „Stosunki polsko-rosyjskie w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości” 8
Prof. dr hab. Stanisław Bieleń
 
Najbliżsi Feliksa Dzierżyńskiego w otoczeniu Józefa Piłsudskiego 14
prof. dr hab. Witold Modzelewski  
   

ARTYKUŁY I STUDIA
 

 
Fakturowanie elektroniczne w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym 18
Maciej Jendraszczyk  
Zmiany w Ordynacji podatkowej od dnia 1 stycznia 2019 r. związane z klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania 23
Martyna Betiuk  
Zmiany w Ordynacji podatkowej od dnia 1 stycznia 2019 r. związane z klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania 26
Katarzyna Wawrzonkiewicz  
Wiążąca informacja stawkowa  
Błażej Materna  
Objęcie udziałów (akcji) w spółce w zamian za wierzytelność własną a koszt uzyskania przychodu w świetle najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych 29
Kacper Wolak  
Możliwość zaliczenia wartości nieściągalnej wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów gruncie podatku dochodowego od osób prawnych 31
Alan Lipnicki  
Uznanie za koszt uzyskania przychodu wydatków poniesionych na zakup i eksploatację mieszkania w części, w jakiej zostało przekazane na potrzeby działalności gospodarczej 33
Krystian Lewecki  
Wiele firm nadal nie wdrożyło RODO. Obowiązek taki mają m.in. biura rachunkowe (cz. 1) 35

Małgorzata Słomka

 
Czy wszystkie wydatki na reklamę i promocję (wydatki marketingowe) mogą być kosztem podatkowym? 38

Barbara Głowacka

 
Otrzymanie środków europejskich a skutki w podatku dochodowym od osób prawnych – wybrane zagadnienia 42

Łukasz Cebula

 
Bezumowne korzystanie z nieruchomości a podatek od towarów i usług 45

Mikołaj Stelmach

 
Wytwarzanie produktów z wykorzystaniem materiałów powierzonych przez zamawiającego – dostawa towaru, czy świadczenie usługi na ruchomym majątku rzeczowym? 48

Marek Zagórski

 
Definicja podmiotu publicznego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 55

ANALIZY I OPINIE
 
 

Aleksander J. Twardowski

 
Przepisy prawa w praktyce aparatu skarbowego (cz. 1) 59

prof. dr hab. Witold Modzelewski

 
Podatnicy nie mogą być represjonowani za brak umiejętności przewidywania przyszłych poglądów prawnych judykatury na temat przepisów podatkowych 62

Mariusz Kuśmierczyk